Atelieren 2021-2022

Mathematik

Däitsch

Franséisch

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Motorik

Sozialpädagogesches

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Digital Kompetenzen

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Medien

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Ofgeschloss:

Nei Atelieren / Al Atelieren déi nei ausgeschriwwe ginn:

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.