Atelieren 2021-2022

Mathematik

Däitsch

Franséisch

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Motorik

Sozialpädagogesches

Digital Kompetenzen

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Medien

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Ofgeschloss:

Am Abléck ass nach keen Atelier ofgeschloss.

Nei Atelieren / Al Atelieren déi nei ausgeschriwwe ginn:

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.