FunEasyLearn

 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
 • ‎Sprachen lernen - FunEasyLearn Screenshot
‎Sprachen lernen - FunEasyLearn
‎Sprachen lernen - FunEasyLearn
Entwickler: FunEasyLearn
Preis: Kostenlos+
Sprachen lernen - FunEasyLearn
Sprachen lernen - FunEasyLearn
Entwickler: FunEasyLearn
Preis: Kostenlos

D’App FunEasyLearn ass eng Sprooche-Léier-App. Hei kann een iwwert seng Mammesprooch (ausser lëtzebuergesch 🙁 ) aner Sprooche léieren – virun allem déi 2 Sproochen, déi an der Grondschoul geléiert ginn (däitsch, franséisch).

Interessant fir Schüler, déi doheem eng aner Sprooch wéi lëtzebuergesch schwätzen.