Popplet lite

  • ‎Popplet Lite Screenshot
  • ‎Popplet Lite Screenshot
  • ‎Popplet Lite Screenshot
  • ‎Popplet Lite Screenshot
  • ‎Popplet Lite Screenshot
  • ‎Popplet Lite Screenshot
  • ‎Popplet Lite Screenshot
‎Popplet Lite
‎Popplet Lite
Entwickler: Notion
Preis: Kostenlos

Popplet Lite ass eng App fir Mind-Maps z’erstellen. Hei kann ee seng Gedanke sortéieren an eng visuell Iwwersiicht kréien.

Popplet Lite funktionéiert mat Text a Biller.

Popplet Lite ass iwwer App oder iwwer d’Netz notzbar.

https://popplet.com