Atelieren 2022-2023

Mathematik

Däitsch

Franséisch

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Motorik

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Sozialpädagogesches

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Digital Kompetenzen

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Medien

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Ofgeschloss:

Am Abléck ass nach keen Atelier ofgeschloss.

Nei Atelieren / Al Atelieren déi nei ausgeschriwwe ginn:

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.