Atelieren 2022-2023

Mathematik

Däitsch

Franséisch

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Motorik

Sozialpädagogesches

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Digital Kompetenzen

Medien

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.

Ofgeschloss:

Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.
Am Abléck gëtt zu dësem Beräich keen Atelier ugebueden.