Hörverständnis C3

Code: 011

Beschreiwung:
An dësem Atlier ginn däitsch Ecoute gemaach. Fir d’Hörverständnis ze kontrolléieren resp. auszebauen gi kleng Quiz-Aktivitéiten (deelweis um Ipad) ugebueden.

Horaire:
dënschdes: 10h10 – 10h40

Dauer:
6 Wochen

Responsabelen: Joël Steffen

Niveau: C3

Stand: ofgeschloss