Kopfrechnen (Addition, Subtraktion) im ZR bis 100

Code: 052

Beschreiwung:
Kapprechnen-Training (+,-) am Zueleraum bis 100. Fir Schüler aus dem C3 an C4.

Dauer: 6 Wochen

Wéini:
dënschdes: 9h35 – 9h55
donneschdes: 9h35 – 9h55

Responsabelen: Joël Steffen

Niveau: inter-cycle

Stand: frësch Inscriptioune no der Ouschtervakanz