Rechtschreib-Training

Code: 054

Beschreiwung:
Rechtschreib-Traning mat Finken-Material. Et geet virun allem ëm Ableitungen a Schärfung/Dehnung.

Dauer: 6 Wochen

Wéini:
méindes: 9h35-9h55
freides: 9h35-9h55

Responsabelen: Joël Steffen

Niveau: C4

Stand: en cours