Satzbaustelle

Code: 009

Beschreiwung:
D’Satzbaustelle ass e Konzept vum Verlag an der Ruhr mat deem een op eng strukturéiert Aart a Weis ganz séier Sätz formuléiere kann. A ville klengen Aktivitéite ginn deemno mat de Schüler Sätz geschriwwen a geschwat (deelweis och um Ipad).

Horaire:
dënschdes: 11h20 – 11h50
freides: 7h50 – 8h20

Dauer:
6 Wochen

Responsabelen: Joël Steffen

Niveau: C3

Stand: keng Plaze méi - frësch Inscriptioune no der Ouschtervakanz