Sprachtraining

Code: 006

Beschreiwung:
Duerch Aktivitéiten ginn d’Schüler motivéiert sech sproochlech(am Däitschen) auszedrécken. Dobäi kann de Sproochgebrauch entwéckelt an en adquate Wuertschatz opgebaut ginn.

Horaire:
méindes: 10h10-10h40
dënschdes: 9h00-9h30

Dauer:
6 Wochen

Responsabelen: Anne-Marie Wiltgen, Joël Steffen

Niveau: C2

Stand: gëtt an der Woch vum 24.2 ofgeschloss