Z unter/überschr. ZR 20

Code: 001

Beschreiwung: 
Dësen Atelier ass fir Schüler geduecht déi sech um Ufank vun engem Cycle 2.2 nach schwéier doen mat der Zehner-Überschreitung resp. Unterschreitung am Zueleraum bis 20. Dobäi gëtt folgend Hëllefsmëttel agesat:

Horaire:
mëttwochs: 7h50-8h20

Dauer:
6 Wochen

Responsabelen: Anne-Marie Wiltgen

Niveau: C2_2

Stand: en cours