Verben C3

Code: 022

Beschreiwung:
Regelméisseg Verbe ginn am Präsens (dono Vergaangenheet an Zukunft) entdeckt. Virun allem gëtt Wäert op d’Regelméissegkeet geluet, dass d’Kanner Sécherheet am Ëmgang mat deene Verbe kréien.

Horaire:
donneschdes: 9h00 – 9h30

Dauer:
6 Wochen

Responsabelen: Anne-Marie Wiltgen

Niveau: C3

Stand: nei Inscriptiounen - Restart