Zeitmaße – Zeitspannen berechnen

Code: 062

Beschreiwung:
Hei geet et drëms eng “Dauer” resp. “Zeitspanne” ze berechnen. Beispill: Et ass 10h20. Um 12h00 geet d’Schoul aus. Wéi laang dauert dat nach?

Dauer: 6 Wochen

Wéini:
dënschdes: 9h00-9h30

Responsabelen: Joël Steffen

Niveau: C3

Stand: Nei