011 Hörverstehen C3

Beschreiwung

Däitsch Ecouten (an der Grupp erschafft & individuell) mat Verständniskontrollen.

Code: 011
Responsabelen: Joël
Niveau: C3
Stand: en cours

Dënschdes
10h10-10h45