024 Wien sin ech ?

Beschreiwung

sech selwer kenneléieren (Interessen, Stärken,  
Bedürfnisser etc.) an akzeptéieren, Selbstvertrauen a Resilienz  
entweckelen, mat Schwieregkeeten an Erausfuerderungen léieren positiv  
emzegoën

fir C3 an C4

Code: 024
Responsabelen: Sandra
Niveau: inter-cycle
Stand: ofgeschloss

à convenir