046 Mediation/Streitschlichtung

Beschreiwung

Hëllef fir Schüler bei Strait

Dësen Atelier ass fir Schüler aus de Cyclen 2, 3 a 4.

Code: 046
Responsabelen: Vanessa Konieczny
Niveau: inter-cycle
Stand: ofgeschloss

mëttwochs
7h50-8h45