Lëtzebuergesch: Wuertschatz Schoul

Beschreiwung

Deen wichtegsten Wuertschatz, deen een an der Schoul brauch spilleresch leieren.

Code: 021
Responsabelen: Danja
Niveau: C2
Stand: ofgeschloss

mëttwochs
11h05-11h55