011 – Lego Education C2

Lego Education C2

Lego Education WeDo 2.0 Atelier vun 2 Stonne mat der ganzer Klass.

Code: 011
Responsabelen: Georges Hoffmann
Niveau: C2
Stand: Nei

freides
8h45-9h35 an 9h55-11:05